NAPOTNICE - Šenčur: 051 357 200Nova Gorica: 08 205 40 66Celje: 041 608 544

Ukrivljenost penisa - kirurško zdravljenje

Kongenitalna - prirojena ukrivljenost spolovila je stanje, ki označuje ukrivljeno spolovilo od rojstva. Najpogosteje je ukrivljenost ventralna, lahko pa tudi dorzalna ali lateralna. S korekcijo pripomoremo k izravnavi spolovila, ohranitvi dolžine spolovila in vzpostavitvi ustrezne trdnosti, ki omogoča zadovoljiv penetrativni spolni odnos.
cirkumcizija trajanje posega
TRAJANJE POSEGA
120-180 min
cirkumcizija anestezija
ANESTEZIJA
splošna anastezija
cirkumcizija hospitalizacija
HOSPITALIZACIJA
1 noč
cirkumcizija čas okrevanja
ČAS OKREVANJA
14-21 dni
cirkumcizija nazaj k spolnosti
NAZAJ K SPOLNOSTI
6-8 tednov

Ključna dejstva o posegu

Kirurško zdravljenje ukrivljenega spolovila

Praviloma je zdravljenje kongenitalne ukrivljenosti spolovila samo kirurško.

Namen in cilj kirurškega zdravljenja so izravnava spolovila, ohranitev dolžine spolovila in vzpostavitev ustrezne trdnosti, ki omogoča zadovoljiv penetrativni spolni odnos. Potencialno tveganje kirurškega zdravljenja so prikrajšava penisa  (odvisno od izbora kirurške tehnike), erektilna disfunkcija (večje tveganje pri korekciji z všitjem vsadka), sprememba senzorike glansa penisa (posledica mobilizacije živčno-žilnega  snopa) in tipna brazgotina oz. šivni material pod kožo.

Med  kirurškimi  posegi,  ki  jih  uporabljamo  zakorekcijo  penilne  kurvature  ločimo posege,  ki  penis  daljšajo  in  posege  ki  penis  krajšajo.

Kirurško zdravljenje, ki penis "daljša"

Izvaja se na krajši strani penilnega telesa in vključuje incizijo ali izrezanje peyronijevega plaka (v primeru peyronijeve bolezni) ter všitje  vsadka (grafta) v nastali defekt penilnega telesa.  Ta metode se izbere, ko je pomembna ohranitev dolžine penisa oz. prikrajšava penisa ni dopustna in za korekcijo napredovalih, kompleksnih  deformacij

V uporabi je tehnika Prerezanja / izrezanja  plaka  in  všitje  vsadka  (avtologni  graft,  allograft,  xenograft, sintetični  graft)

Tveganje poslabšanja erektilne funkcije se pojavi pri 15% do 25% operiranih bolnikov.

Kirurško zdravljenje, ki penis "krajša"

Izvaja se na daljši strani penilnega telesa.

Kirurškega zdravljenja se poslužujemo, ko je deformiteta močno izražena in ko je spolni odnos pomembno otežen ali celo onemogočen. Izbor načina kirurškega zdravljenja je odvisen od dolžine prizadetega spolovila, stopnje ukrivljenosti, funkcije in bolnikovih pričakovanj. Izrednega pomena je ocena psihološkega bremena.

Ukrivljenost penisa - kirurško zdravljenje

INFORMATIVNA CENA

od 
3800
ali
105
mesečno na 36 obrokov  

Cena posega vključuje:

VPRAŠAJTE NAS ali se PRIJAVITE NA POSVET S KIRURGOM SPECIALISTOM

Vpišite podatke. Poklicali vas bomo in se dogovorili za neobvezujoč posvet.

Hvala za vaše poslano sporočilo. Kontaktiramo vas tekom našega delovnega dne.

Oops! Something went wrong while submitting the form