NAPOTNICE - Šenčur: 051 357 200Nova Gorica: 08 205 40 66Celje: 041 608 544

Pravno obvestilo

Lastnik spletnega mesta in domene www.fabjan.si (v nadaljevanju spletno mesto Estetske klinike Fabjan) je podjetje Estetika Fabjan d.o.o., Poslovna cona A32, 4208 Šenčur. Podjetje Estetika Fabjan d.o.o. in Emazing d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik ali upravljavec) si prizadevata za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletni strani www.fabjan.si. 

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno. 

Niti podjetje Estetika Fabjan d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso last ponudnika in upravljalca in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah. 

Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) sta ponudnik in upravljalec imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani. 

Z ZASP je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Varstvo osebnih podatkov

Zavedamo se pomena človekove pravice do zasebnosti in odgovornosti družbe, kot upravljavca zbirk osebnih podatkov, zato varovanju osebnih podatkov, njihovi uporabi v skladu s predpisi in načeli dobre prakse ter obveščanju strank izkazujemo posebno pozornost. Vse informacije v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov si lahko preberete v Politiki zasebnosti.(LINKAJ NA Politika zasebnosti).

Spoštovanje določb pravnega obvestila

Vstop na spletno stran https://www.fabjan.si/ pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. 

Želim posvet